Nordens välfärdscenter och Nordregio är båda institutioner under Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Arbetet som bedrivs syftar till att finna gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Nordregio är ett ledande nordiskt och europeiskt forskningsinstitut för regional utveckling och samhällsplanering. Nordregio bedriver lösningsorienterad och tillämpad forskning, och analyserar aktuella frågor både ur ett forskningsperspektiv och från myndigheters och praktikers synvinkel (www.nordregio.org).

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor med uppdrag att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Det genomförs genom framtagande av aktuell kunskap som används som bas för att föreslå både politiska och praktiska förbättringar på nationell, regional och lokal nivå.  (www.nordicwelfare.org).

Nordregio och Nordens välfärdscenter har båda sina kontor på Skeppsholmen i Stockholm. Nordens välfärdscenter har även ett kontor i Helsingfors. Institutionerna samarbetar sedan lång tid tillbaka vad gäller administrativa frågor och har en gemensam IT-funktion. Det har nu blivit dags att utveckla det administrativa samarbetet genom att tillsätta en gemensam HR-ansvarig som kommer att rapportera till en administrativ chef som också kommer att vara gemensam för de båda institutionerna.

I rollen som HR-ansvarig är du ett viktigt stöd och bollplank till chefer och medarbetare i alla förekommande HR-frågor. Du arbetar både operativt och strategiskt med arbetsuppgifter som syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i organisationerna. Du bidrar aktivt till utveckling av gemensamma HR-processer, metoder och verktyg. Du ansvarar för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsrätt, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan. Du är van att arbeta med ett arbetsgivarperspektiv.

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet från ledande kvalificerat HR-arbete, gärna från offentlig förvaltning med delaktighet i en ledningsgrupp. Vi vill att du har en akademisk utbildningsgrund att stå på inom PA/HR och känner dig trygg med att hantera svåra samtal och personalärenden. Vi vill att du har en god förståelse för arbetsrättsliga frågor och brinner för att bidra till att skapa en god arbetsmiljö! Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper som bör innefatta hög integritet och ett genuint intresse att utveckla ett gott medarbetarskap. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på något av de skandinaviska språken samt på engelska.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder tidsbegränsade anställningar på fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. Om du är statligt anställd i ett nordiskt land är du enligt “Rättställningsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de nordiska institutionernas och deras anställdas rättställning” berättigad till tjänstledighet så länge som din anställning hos oss varar. Arbetsvillkoren följer i övrigt de flesta av de villkor som gäller statsanställda i Sverige. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av administrativa chefen på Nordregio;
Niklas Lindsay (Niklas.lindsay@nordregio.org, +46 761 60 54 74)

Titel: Nordregio i samarbete med Nordens välfärdscenter söker HR-ansvarig
Organisation: Nordregio
Stad: Stockholm
Ansökningens sista datum: 2021-10-19 23:55
Anställningsvillkor: Nordiska villkor
Jobb kategori: Tjänst vid en nordisk institution eller hos en sammarbetspartner
Kontaktpersoner: Administrativa chefen på Nordregio Niklas Lindsay (Niklas.lindsay@nordregio.org +46 761 60 54 74)

Print:

Share: