A large gap in distance to basic service

The Nordic Service Mapper is an online mapping tool that visualises the proximity to different types of basic services, including grocery stores, pharmacies, libraries and schools, across the Nordic Region. As an example of the results, we discovered that there are significant differences with access to basic services in North and South in Sweden, but it is a different story in Norway. More in Swedish.

Stora klyfta i avstånd till basservice mellan norr och söder i Sverige – annan bild i Norge

Invånare i norrländska glesbygdskommuner har nästan dubbelt så långt till apotek och butiker som de i sydsvensk glesbygd. Men det här mönstret är ingen självklarhet. I Norge är bilden en annan. Det visar en ny kartläggning från Nordregio.

Genomsnittsinvånaren i Bergs kommun i Jämtland har 21,5 kilometer till närmaste apotek, och 6,2 kilometer till livsmedelsbutiken. Åker man över den norska gränsen till Røros, en kommun i samma storleksordning, är motsvarande avstånd bara en bråkdel så långa.

I både Sverige och Finland ökar medelavståndet till grundläggande service i princip ju längre norrut du kommer. Det står i kontrast till Norge, där tillgängligheten är betydligt jämnare över landet.

Det framgår av ett nytt webbverktyg från Nordregio, som har samlat data över närhet till basservice i Nordens alla kommuner. Med Nordic Service Mapper kan du själv jämföra tillgången till grundläggande service i Nordens alla kommuner, och se hur långt kommuninvånarna har till bland annat närmaste apotek och livsmedelsbutik i din kommun.


– Inte helt överraskande kan man se att tillgången till service är sämre i rurala områden. Men till skillnad från de övriga nordiska länderna kan man i Sverige och Finland se tydliga skillnader mellan de nordliga och sydliga delarna av respektive land. Det nya verktyget har gjort dessa skillnader synliga, säger Mats Stjernberg, seniorforskare på Nordregio.

Så står sig kommunerna i Norrbotten

I Nordic Service Mapper finns, förutom apotek och livsmedelsbutiker, även skolor och bibliotek. Planen är att lägga ytterligare servicetyper småningom. Nordregio hoppas att tjänsten ska bidra till nya insikter om regionala skillnader i de nordiska länderna.


– Verktyget kan användas för att jämföra tillgången till service på olika geografiska nivåer i Norden. Det är möjligt att göra jämförelser både mellan och inom regioner och kommuner samt över landsgränser. Det är även möjligt att göra analyser av hur avståndet till närmaste servicepunkt skiljer sig mellan stads- och landsbygdsområden. Detta verktyg hjälper oss att bättre förstå hur servicetillgången ser ut i de nordiska regionerna och kommunerna, säger Oskar Penje, GIS-analytiker på Nordregio.


Metod

● Undersökningen bygger på avståndsberäkningar utmed vägnät för invånarna i samtliga nordiska länder. Servicepunkterna kommer från HERE med aktualitet 2019. Medelavstånden är aggregerade och analyserade på kommunnivå.
● Vi jämför i den här texten kommuner i Sverige, Norge och Finland med samma grad av urbanisering enligt Eurostats kommunguppsindelning.
● Bedömningen av om avstånden är långa eller korta görs utifrån percentilranking
● Den här texten har autogenererats från data. Motsvarande analys finns för samtliga kommuner i Norrland. Kontakta oss per e-post om du vill ta del av pressmeddelandet för en annan kommun.

www.nordicservicemapper.org

Print:

Share: