Matcha utmaningarna i ditt lantbruk med enkla digitala verktyg

Föreläsningar, företagsmöten och workshop på temat: Hur kan digital teknik bäst gynna landsbygdsföretag inom areella näringar? Välkommen 8 Oktober, kl 13-16 till Vingåker Folkets park (Vingåkers kommun). Workshop är för mikro och småföretagare (1-49 anställda), som redan proaktivt arbetar med digitalisering eller är villiga att börja använda digitala lösningar, samt tjänstepersoner vid kommunala och regionala myndigheter.

Program:

13.00 Välkommen (Vingåkers kommun)
13.05 Digitalisering inom areella näringar i Sörmland (LRF Sörmland)
13.15 Patrik från företaget IndesmaTech ger oss exempel från det digitala lantbrukets utveckling i Europa
13.30 Marcus från företaget Sensapp ger exempel på enkla digitala lösningar anpassade för lantbrukets förutsättningar och utmaningar
13.40 Nordregio: Landsbygdens digitalisering i Norden
13.55 Workshop/rundabordssamtal lett av Nordregio. Övergripande frågor vi diskuterar:
• Hur används digitala lösningar i ditt företag idag (sociala medier för marknadsföring eller Internet of Things)?
• Vilka är möjligheterna länkade till att använda digitala lösningar i ditt företag och den ekonomiska sektorn du representerar?
• Hjälper digitala lösningar att överkomma utmaningar som finns i att bedriva företag på landsbygden? I så fall, hur?
• Vilka är de primära utmaningarna för att implementera digitala lösningar och verktyg i ditt företag (till ex. kunskap, tillgång till finansiering, dålig uppkoppling, regler)?
• Vilken typ av stöd behöver du för att öka digitaliseringen av ditt företag?
14.50 Uppsummering och hur vi tar det vidare (Nordregio)
15.00 – 16.00 Fika och mingel med företag som erbjuder digitala tjänster

Om workshopen
Syftet med denna workshop är ökad kunskap och insikter om de möjligheter och utmaningar som mikro- och småföretag på landsbygden möter i användandet av digitala lösningar och teknik. Workshopen syftar också till att identifiera vilken typ av stöd som företag behöver för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. Hur kan lokala och regionala förvaltningsmyndigheter (kommun, region, län, landsting) stötta landsbygdsföretag i digitaliseringsprocessen? Både företagsrepresentanter och representanter från kommunala/regionala myndigheter bjuds härmed in till att dela sina insikter, åsikter och bidra till diskussionen.

Workshopen kommer fungera som underlag för att utveckla rekommendationer till politiker på kommunal, regional och nationell nivå i den Nordisk-Baltiska regionen. Workshopen i Vingåker i Sverige är en av åtta workshops som anordnas i alla nordiska länder, samt Färöarna, Grönland och Lettland under 2019. Den är en del av en vidare studie av digitalisering bland små- och medelstora företag (SMEs) på landsbygden i den Nordisk-Baltiska regionen och finansieras av Nordiska Ministerrådet. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur möjliggöra för att öka digitalisering och innovationer bland små- och medelstora företag på landsbygden. Workshoppen organiseras tillsammans med Nordregio, Vingåkers kommun och Lantbrukarnas riksförbund.

Följande workshops:

9 October: Smart Talk – rapid Prototyping, Løgstør, Danmark: https://vaeksthimmerland.dk/begivenheden/smart-talk-rapid-prototyping/

Print:

Share: