Webbinarie om inklusion: Från flykting till kollega

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

När? Tisdag 5 mars 2019 kl.13.00-14.00 (GMT+1). Registrera dig

Case #1 – Finland

Ann-Jolin Grüne, Luckan integration – ett holistiskt vägledningscenter
Luckan integration erbjuder information- och vägledning för invandrare i arbetssökning, studier, språkkurser, i att hantera byråkrati och att hitta både professionella och sociala nätverk. Vi erbjuder individuell vägledning, olika nätverkskoncept så som mentorprogrammet Fika, Kamratverksamheten Cirkeln och för professionellt nätverkande Dörren. Utöver det ordnar vi regelbundet kortare kurser i arbetssökning och sociala evenemang. Luckan är en privat förening och utgår alltid från individens behov.

Case #2 – Sverige

Astrid Gyllenkrok Kristensen, Yrkesdörren
Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare, Kompisbyrån
Kompisbyrån matchar nya och etablerade svenskar som träffas för enkla och roliga möten på ca 1 timme. Vi erbjuder enkla former av vardagsintegration för att göra det lätt och kul för alla att engagera sig! Idag finns Kompisbyrån i tio städer runt om i Sverige och ungefär 14 000 kontakter från över 126 länder har förmedlats.

Målgrupp
Integrationssamordnare i kommuner och regioner;
Ledare och praktiker inom utbildningssektor och NGOs som arbetar med nyanlända
Beslutsfattare på kommunal-, regional- och nationell nivå.

Förväntat resultat
Få ökad kunskap om särskilda utmaningar som utrikesfödda i Norden står inför.
Ta del av expertanföranden om hur civilsamhällets organisationer arbetar för att förbättra etablering i arbetslivet för nyanlända, kan hjälpa skapa vägar till utbildning och stödja engagemang i lokalsamhälle.
Ta del av innovativa lösningar som hjälper att skapa mer samordning mellan myndigheter och civilsamhällets organisationer, och samarbete med nyanlända.
Knyta kontakter och utbyta erfarenheter

Registrera dig
Registrering längre ner på sidan. Sista dag för anmälan: mars 1, 2019.

Kontakt
Maria Marquard, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, [email protected] eller Helena Lagercrantz, Nordregio, [email protected].

Detta är den tredje webbinariet i serien om hur vi bäst samordnar insatser för integration och får flera nyankomna i arbete. Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska Ministerrådet.

Print:

Share: