Att skapa regioner och organisera för regional utveckling

This policy brief was created as a collaboration between Nordregio and Centrum för kommunstrategiska studier at Linköping University, and has therefore been written in Swedish. The assignment was given by Region Östergötland.

Regionerna är viktiga pusselbitar i de nordiska ländernas välfärdsystem inte minst inom sjukvårdsområdet och för kollektivtrafiken. Men regionernas roll i samhällsplaneringen är mer oklar. Regioner är både aktörer och arenor för att skapa hållbar utveckling. Regionernas form och funktion är dock inte en oproblematisk fråga, som politiker, planerare och forskare försöker finna svar på. Det experimenteras just nu mycket kring formell och informell regional organisering framför allt i de nordiska länderna. Syftet med denna text är att ge en kortfattad översikt över problematiken och vad forskningen berättar om att organisera regional utveckling och tillväxt, men också att lyfta fram några nordiska erfarenheter.

Print:

Share: