Marint Gränsforum Skagerrak – delutvärdering

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak syftar till att skapa förutsättning för marin näringslivsutveckling i Skagerrak.

Projektet startade i januari 2019, vilket innebär att det varit igång i ett år när denna första delutvärdering genomfördes. Projektet som finansieras av Interreg löper 2019-2021. Projektägare är Svinesundskommittén, Viken Fylkeskommune, Göteborgs universitet/ Tjärnö marinbiologiska laboratorium och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak bygger vidare på en rad tidigare projekt i området, inklusive Interreg-projektet ”Framtiden är blå 1+2”. Det syftar till att främja utveckling av nya näringar som baseras på havets resurser och för att uppnå detta ändamål, bygga samverkan mellan näringsliv, förvaltningsorganisationer och forskning i gränsregionen.

Projektet har under det första året kommit igång väl med olika aktiviteter, men har också viktiga utmaningar som bör hanteras för att projektet ska nå de långsiktiga målen och skapa ett friskt och produktivt Skagerrak.

Print:

Share: