Nordiska gränskommittéer och gränsöverskridande myndighetsintegration

Den nordiska arbetsgruppen för globalisering och gränsöverskridande samarbete har publicerat en rapport som ger en överblick över dagens elva nordiska gränsöverskridande kommittéer och deras arbete.

Rapportens första del ger en sammanfattning av de elva gränsöverskridande kommittéernas geografiska kontext, organisationsstruktur och projektaktiviteter. Den ger även en jämförelse av likheter och skillnader mellan kommittéerna. Rapportens andra del belyser viktiga frågor som gränskommittéerna arbetar med: gränshinder, integrering av offentliga myndigheter samt vikten av Nordiska ministerrådet och Interreg-program.

Rapporten innehåller även bilagor med fakta om var och en av de elva gränskommittéerna. Dessa presenterar kommittéernas respektive organisation och arbete i detalj.

Rapporten publiceras på svenska, engelska och finska.

Print:

Share: