Pohjolan rajakomiteat ja rajat ylittävä viranomaisten integrointi

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvoston (ÄK-R) alainen globalisaation ja rajat ylittävän yhteistyön työryhmän julkaisema raportti on katsaus Pohjolan yhteentoista rajakomiteaan ja niiden työskentelyyn.

Raportin osa yksi käsittelee Pohjolan yhdentoista rajakomitean maantieteellistä kontekstia, organisaatiorakennetta ja projektitoimintaa. Lisäksi se vertailee eri rajakomiteoiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Osa kaksi käsittelee rajakomiteoiden keskeisiä toimialueita: rajaesteitä, rajakomiteoiden merkitystä viranomaisintegraation kannalta sekä Pohjoismaiden Ministerineuvoston ja Interreg-ohjelmien merkitystä rajakomiteoiden rajaalueeseen liittyvän työn kannalta.

Raportin liitteenä on yhteenveto kustakin raja-alueyhteistyökomiteasta organisaatio- ja työkuvauksen kera.

Tämä raportti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Print:

Share: