16 August: How can Nordic cooperation improve employment in Norway?

Nordregio’s researcher Julien Grunfelder shows the recent labour market development and regional future potentials in the Nordics based on State of the Nordic Region 2016 report at the Norden i Fokus seminar during the Arendals week in Norway.

Hvordan kan nordisk samarbeid fremme økt sysselsetting og lavere arbeidsløshet i Norge?
Arrangør: Norden i Fokus (Nordisk ministerråd), Nordisk informasjonskontor
Dag: Tirsdag 16/8 2016 14:00 – 15:30
Debatt om nordisk arbeidsliv og forventet utvikling av ulike regioner i Norden.

Utfyllende beskrivelse av arrangementet

Poul Nielson, tidligere dansk minister og EU-kommissær har i oppdrag for Nordisk ministerråd foretatt en strategisk kartlegging av den nordiske arbeidslivssektoren. I sin rapport lister Nielson opp 14 forslag til hvordan arbeidslivet kan utvikles gjennom nordisk samarbeid.

Hvordan kan nordisk samarbeid fremme økt sysselsetting og lavere arbeidsløshet i Norge?

I forkant av debatten vil Julien Grunfelder fra Nordregio holde et innlegg om State of the nordic region 2016, en indeks for regionalt potensial og prognoser om økonomi og arbeidsmarked i Norden.

Medvirkende
Stefan Heggelund, Stortingsrepresentant, Høyre.Torgeir Knag Fylkesnes (TBC), Stortingsrepresentant, SV.Jorunn Berland, leder, YS.Berit Kvam, redaktør, Arbeidsliv i Norden.Linn Stalberg, møteleder.

Kontaktperson:
Simen Strand Jørgensen, Nordic Innovation
Twitter:@NordeniFokusSE

Print:

Share: