Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla, oavsett bostadsort? Hur påverkar segregation ungas möjligheter? Vilka erfarenheter finns av att hämta från grannländerna? Moa Tunström från Nordregio presenterar sin forskningssammanställning ”Den segregerade staden” Om strukturella orsaker till segregation, om planeringspolitik och socioekonomiska tendenser i Norden.

Print:

Share: