“Södertörnskommunerna bygger 72 000 bostäder fram till 2030. Hur bygger vi en stad vi vill bo och leva i?

Funderar du på hur visioner om hållbar och attraktiv stadsutveckling kan bli verklighet? Hur arbetar vi med hållbar utveckling i dagens stadsutveckling? Hur bygger vi den stad vi själva vill bo i?

I projektet Södertörnsmodellen har några av Södertörnskommunerna under tre års tid samverkat med akademin och näringslivet för att ta fram nya och innovativa lösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Projektet har utvecklat processer, verktyg och metoder för social hållbarhet, medborgardialoger, ekosystemtjänster, mer effektiva planprocesser och en utvecklad samverkan mellan kommun och näringsliv. Under den här dagen får du inblick i projektets resultat och konkreta tips som du kan ta med dig i ditt arbete med hållbar stadsutveckling.

På konferensen får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter, få nya perspektiv från inbjudna experter och du träffar andra intressanta personer från kommuner, näringsliv och akademi som arbetar med hållbar stadsutveckling.

Konferensen är kostnadsfri och du anmäler dig här

Har du svårigheter att anmäla dig? tryck då på länken: https://goo.gl/forms/L2DnwnNNwF0ijdc83

Se mer: http://sodertornsmodellen.com/

Plats: Södertörns högskola,
Tid: 8 november, kl. 8:30-15:00

Vi ser fram emot en intressant och givande konferens!

Vid frågor kontakta: estelle.conraux@white.sePrint:

Share: