Södertörnsmodellen: Värdeskapande stadsutveckling – södertörnsakademin

Den 15.e februari deltar Mats Stjernberg och Johannes Lidmo i en extern workshop som arrangeras av Södertörnsmodellen,  ett projekt där Nordregio deltar. Workshopen syftar till att “fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen.”

Mer information och väntelista finns här: https://sodertornsakademin.confetti.events/

Plats:  Mångkulturellt centrum i Fittja, Värdshusvägen 7, Fittja gård.

Print:

Share: