Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism – Genus i förändring på svenska landsbygder?

Landsbygden genomgår för närvarande en omvandling från produktionslandskap till konsumtions- och upplevelselandskap. Turismnäringen är också den näring som växer mest internationellt sett. Omsättningen i turismnäringen i Sverige har ökat med över 80 procent sedan år 2000. Detta är en potential som landsbygden och dess företagare kan kapitalisera på.

Många av de nya företag som startas inom turismsektorn består av gårdsbaserad besöksnäring såsom caféer, butiker, logi, visningsträdgårdar och hästverksamhet. Dessa företag drivs ofta av kvinnor. Få studier har dock fokuserat på kvinnor som företagare i denna sektor, i synnerhet i Sverige.

I en färsk studie, Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism – Genus i förändring på svenska landsbygder?, genomförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Högskolan i Dalarna och Nordregio har vi därför studerat förutsättningar för och konsekvenser av kvinnors företagande inom gårdsbaserad besöksnäring i Sverige. I denna policy brief sammanfattas de viktigaste resultaten av studien.

Print:

Share: