Statistikhäfte för Gränsregionen Innlandet-Dalarna

Det regionale samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna ble innledet i 2007 med et forprosjekt og deretter med Interregprosjektet TRUST Hedmark- Dalarna som ble avsluttet i 2012. Statistikkheftet beskriver ulike aspekter ved denne store grenseregionen og gjennom statistikken kan man også få kunnskap som kan være til nytte i plan- og utviklingsarbeidet over nasjonsgrensen. Vi håper at denne fakta- og forskningsbaserte kunnskap kan bidra til et intensivert samarbeide over grensen innenfor samfunns- og næringsutvikling med vekt på de områder der grenseoverskridende samarbeid vil skape en stor merverdi. Vi håper at statistikkheftet kan brukes av aktører som er opptatt av utviklingsarbeid og arbeid med å skape forutsetninger for tilvekst og regional utvikling. Dette kan være regionale myndigheter og kommunene i grenseregionen, men også næringslivet og interesserte innbyggere.

 

Print:

Share: