Hvordan kan digitalisering bidrage til at indfri FN’s verdensmål på Færøerne og i Grønland?

Hvilken indflydelse har den digitale udvikling for små virksomheder i rurale områder? Hvordan kan digitalisering bidrage med at skabe lige adgang til sundhedsydelser for befolkningen i tyndt befolkede områder? Og hvordan kan digitalisering bidrage til at indfri FN’s verdensmål på Færøerne og i Grønland?

Deltag på webinaret den 16. december 2020 kl. 14:00 CET, hvor netop disse spørgsmål er omdrejningspunkt. Til at indlede samtalen om digitalisering og FN’s verdensmål vil resultaterne fra to nordiske rapporter om effekterne af digitalisering blive præsenteret.

Arrangementet bliver modereret af Jákup Sørensen fra NORA, og rapporterne bliver præsenteret af Nordregio forskerne Anna Lundgren, Louise Ormstrup Vestergård og Linda Randall. Herefter følger en paneldebat med eksperter fra Færøerne og Grønland som bidrager med lokale perspektiver på digitaliseringens muligheder.

https://www.lyyti.in/Hvordan_kan_digitalisering_bidrage_til_at_indfri_FNs_verdensmal_pa_Faeroerne_og_i_Gronland_2652

Print:

Share: