18th February, 30min workshop with the Nordic Service Mapper

Join the Nordic Service Mapper workshop which will guide you on how to measure distances to different types of services, including grocery stores, pharmacies, libraries and schools, across the Nordic Region.

Nordregio will host an English workshop on the 18th February for anyone who is interested. Sign up for a 30min digital demo here:

https://www.lyyti.in/Nordic_Service_Mapper_workshop_7425

Visit Nordic Service Mapper

First premiere was at the Swedish Reglab Pleis event 11 February:

11 February kl 13.15 ar Reglab Pleis, Lär pass 10: Nytt kartverktyg ger koll på service
I samband med REGLAB [pleɪs] passar Nordregio på att lansera ett nytt online-baserat kartverktyg. Var med och testa funktionerna och diskutera hur din region jämför sig med andra. Med hjälp av verktyget blir det tydligt vilka delar av regionen som kan behöva nya lösningar för att förbättra tillgången till service – från apotek och bibliotek till skolor och mataffärer. Kanske är det närmare att åka till grannregionen eller över gränsen? Vi ser fram emot en interaktiv session där du kan ge oss värdefull feedback. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Kartograf Oskar Penje och Mats Stjernberg, seniorforskare, Nordregio

11 February kl 14.00 at Reglab Pleis, lär pass 15: Turismens vägskäl
Turismen har påverkats starkt av Corona-pandemin men på olika sätt. Minskad turism har gett möjlighet till återhämtning i överexploaterade områden medan andra har behövt ändra strategi för att locka nya målgrupper. Hur ser vägvalen ut för framtiden? Kan vi öka turismen och samtidigt värna natur och klimat? Är nyckeln att uppmuntra turister att bete sig mer ansvarstagande? I en ny rapport visar Nordregio hur regional planering kan bidra till långsiktigt hållbar turism som ger intäkter lokalt utan att skada eller överutnyttja de lokala resurser den bygger på. Vi presenterar också nya metoder för att mäta ekonomiska effekter av turismen i BRP och för den lokala ekonomin. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller. Anna Karlsdóttir och Ágúst Bogason, seniorforskare på Nordregio

ReglabPleis: https://www.reglab.se/konferenser/reglab-pleis/

Print:

Share: