Kan bogemenskaper bli en möjlighet för fler? – Vilka möjligheter och hinder finns i den vetenskapliga litteraturen?

Denna policy brief är baserad på litteraturstudien Hur kan förutsättningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemenskaper förbättras? En litteratur­genomgång av potentiella initiativtagare, samarbetspartners och legala förhållan­den”. Rekommendationerna i policy briefen utgår från resultaten av litteraturstudien och de potentiella lösningar som framhålls i dem. De riktar sig huvudsakligen till kommuner, andra aktörer som arbetar med att ta fram bogemen­skapsprojekt samt möjliga finansiärer.

Forskningsprojektet har finansierats av FORMAS Nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Arbetet med litteraturstudien har skett inom ramen för forskningsnätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS). Utgivningen av rapport och policy brief har finansierats av FBS med medel från Stockholms universitet, Områdesnämnden för humanvetenskap.

Print:

Share: