9 February, Nordregio hosts seminars at RegLab’s annual conference

The seminars aim at exchanging experiences and increase knowledge on how to support green transition and work with smart specialisation in Swedish regions.

9 February, Nordregio will host two seminars (läspass) and attend a panel discussion during the annual meeting of RegLab Sverige (www.reglab.se), a forum for regional development in Sweden.

Smart specialisering ‒ i Sverige och Europa

Smart specialisering genomsyrar i dag både regionala och nationella tillväxtstrategier. Nordregio ger en djupare analys av hur arbetet startade och vilka teorier som ligger bakom begreppet. Vi tittar också på hur andra länder jobbar med smart specialisering, och vad vi kan lära av detta. Och avslutar med en dialog om vad som händer under 2017: Hur kan vi samverka ännu bättre i framtiden? Cecilia Johansson, Tillväxtverket, Monika Jönsson, Region Dalarna, Iryna Kristensen och Nelli Mikkola, Nordregio. Lokal: Solitude

Regionens roll som katalysator för grön omställning

Norden är världsledande på grön tillväxt, men vi sätter samtidigt stora ekologiska fotavtryck på jorden. Hur kan regionerna bidra till den gröna omställning som måste ske? Nordregio har analyserat 50 exempel på gröna och hållbara verksamheter i Nordens regioner. Kom och lär dig mer om hur din region kan främja cirkulär ekonomi, industriell symbios och förnybar energi. Ingrid H G Johnsen, Nelli Mikkola och Åsa Ström Hildestrand, Nordregio Lokal: Tamburinen

Regionernas kamp – vinnare och förlorare

Hur väl anpassade är egentligen våra regioner för den nya ekonomiska geografin? Tolv av de svenska länen har lägre förvärvsinkomster än snittet. Vad skulle samhällsnyttan vara av att de kom ikapp? Hur skapas bättre förutsättningar för regional tillväxt? Under läspasset presenteras en analys av olika regioners växtkraft och hur tillväxtpotentialen ser ut. Därefter följer en diskussion med regionala företrädare. Mattias Frithiof & Kristina Westermark, WSP Analys & strategi Lokal: Bo Lindhe

Print:

Share: