Ålands strukturfondsprogram 2014–2020 Utvärderarnas andra delrapport

Den här rapporten innehåller andra delrapport per 31.12.2018 av utvärderingen av de europeiska regional- och socialfondernas gemensamma operativa program på Åland för perioden 2014–2020. Bakom programmet står två olika EU-fonder med delvis olika krav på de av programmet (med-) finansierade verksamheterna. De förenas dock i ambitionen att i enlighet med Unionens övergripande mål om smart och hållbar tillväxt för alla utveckla och stärka företagande, innovationskapacitet, social integration, arbetsmarknad och miljö på Åland.

Print:

Share: