Forskning och praktik i samverkan om medborgardeltagande i stadsplanering

This policy brief has been produced within the project The Impact of Participation: mapping and developing the scope, forms and impacts of the communicative turn in urban planning (TIPTOP) (Medborgardeltagandets effekter: en kartläggning och utveckling av den kommunikativa planeringens omfattning, former och resultat) and is therefore written in Swedish.

Forskningsprojektet som startade 2016 genomför bland annat en kartläggning av dialogaktiviteter i planeringsprocesser i tolv svenska kommuner mellan år 2000-2015. Kartläggningen är betydelsefull eftersom det inte sedan tidigare finns någon sammanställning av planprocesser som (utöver det obligatoriska samrådet) har innehållit dialogaktiviteter. Den är dessutom en utmaning, eftersom det inte finns någon exakt definition av vad en planeringsdialog är, eller några enhetliga former för hur dialogaktiviteter ska dokumenteras. Av bland annat dessa orsaker är det återkommande samtalet mellan forskarna och referensgruppen med kommunala tjänstepersoner av stor vikt. I denna policy brief berättas om hur projektet präglas av det kontinuerliga samtalet mellan forskning och praktik, och det görs även ett nedslag i ett fördjupat samtal om praktikers lärdomar kring medborgardeltagande.

Print:

Share: