Stege, trappa eller kub – hur analysera dialoger i stadsplanering?

This policy brief has been produced within the project The Impact of Participation: mapping and developing the scope, forms and impacts of the communicative turn in urban planning (TIPTOP) (Medborgardeltagandets effekter: en kartläggning och utveckling av den kommunikativa planeringens omfattning, former och resultat) and is therefore written in Swedish.

Projektet Medborgardeltagandets effekter: en kartläggning och utveckling av den kommunikativa planeringens omfattning, former och resultat undersöker inbjudet medborgardeltagande i stadsplaneringsprocesser i tolv svenska kommuner mellan år 2000 och 2015. Deltagare i projektet är Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Nordregio samt kommunerna Stockholm, Nacka, Botkyrka, Upplands Väsby, Göteborg, Alingsås, Tjörn, Lerum, Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona. Associerade partners är: Trafikverket, Mistra Urban Futures, Boverket och SKL. Projektet finansieras av FORMAS, Mistra Urban Futures och Trafikverket. Projektet avslutas under 2019.

Print:

Share: