Ålands Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2018

Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020

Utvärderingens syfte är att förbättra kvaliteten, effektiviteten och måluppfyllelsen för det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammets 2014-2020 (Ålands landskapsregering, 2017) genomförande. Programmets målsättning är att bidra till en mer hållbar ekonomisk och smart utveckling som fokuserar på produktivitet och miljömässig hållbarhet och skall ge lönsamma och livskraftiga lantbruksföretag, ett aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet för Åland omfattar totalt en budget uppgående till 58,5 miljoner euro, varav EU delfinansierar programmet med 20,7 miljoner euro.

Print:

Share: