Selvforsyning af fødevarer i fem nordiske øsamfund

How can increased self-sufficiency contribute to more sustainable and resilient food systems? This report – in Scandinavian – dives into this question and presents case studies from five Nordic island communities.

Hvordan kan en øget selvforsyning af fødevarer bidrage til at skabe mere bæredygtige og resiliente fødevaresystemer? Det spørgsmål har Nordregio, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Búnaðarstovan på Færøerne undersøgt i projektet “Selvforsyning af fødevarer i nordiske øsamfund” i de fem nordiske øsamfund Bornholm, Færøerne, Grønland, Island og Åland.

Formålet med dette projekt har været at øge indsigten i, hvorvidt og hvordan en højere grad af selvforsyning med fødevarer kan bidrage til mere bæredygtige og resiliente fødevaresystemer i de fem nordiske øsamfund Bornholm, Færøerne, Grønland, Island og Åland. Til dette formål har vi udregnet selvforsyningsgrad og dækningsgrad med fødevarer for hvert af de fem samfund baseret på tilgængelige data, kortlagt arbejdet med selvforsyning og lokale fødevaresystemer, samt beskrevet udfordringerne og mulighederne som lokale aktører fremhæver ved at øge selvforsyningsgraden. En række gode eksempler fra de forskellige øsamfund er indsamlet og beskrevet til inspiration.

De anvendte metoder er indsamling af data over produktion, forbrug, eksport og import af fødevarer. Interviews og fokusgrupper med lokale aktører i de fem øsamfund og skrivebordsanalyse af fødevare- og landbrugsstrategier, politiske dokumenter og rapporter om de lokale fødevaresystemer. Projektet er udført i samarbejde mellem Nordregio, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Búnaðarstovan (Landbrugsstyrelsen på Færøerne) i perioden juni 2021 til februar 2022.

Se webinaret (optagelse): https://www.youtube.com/watch?v=Gm_qB4vPbtA

Print:

Share: