Demografisk sårbarhet 2019

En gemensam utmaning för kommunerna längs riksgränsen mellan Norge och Sverige

Studien visar att den demografiska sårbarheten har ökat i många kommuner, framför allt på grund av en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering. Immigrationen är en motsatt positiv kraft, som emellertid inte förmår att balansera de negativa effekterna av åldrande och utflyttning till de större städerna. De relativt få men intressanta exemplen som bryter mönstret är de kommuner som har tillgång eller närhet till högre utbildning och de vars arbetsmarknad karakteriseras av ungdomsattraktiva branscher.

2011 presenterade Nordregio med hjälp av ett så kallat demografiskt sårbarhetsindex en bild vilka befolkningsmässiga utmaningar som regioner och kommuner i Norden står inför. Nu, 8 år senare, har bilden uppdaterats, men med särskild fokus på de kommuner ligger utmed den 1630 km långa riksgränsen mellan Norge och Sverige, eftersom uppdateringen har gjorts på uppdrag av Svensk-norska samarbetsfonden.

Print:

Share: