Publications

Use the filter below to narrow your search if you are looking for publications within specific fields. Here you can search among our reports, working papers, policy briefs and other publications.  To see older publications please visit our archive.

Filter
2020 May 11

Policy Brief: Rural perspectives on digital innovation

Digitalisation holds considerable potential for rural areas. It offers the promise of overcoming geographical distance, ensuring equal access to opportunity regardless of where people live. At the same time, rural and sparsely populated areas are...
2020 May 11

Rural perspectives on digital innovation: Experiences from small enterprises in the Nordic countries and Latvia

The Nordic countries are at the forefront of digitalisation in Europe. The Baltic States show a more mixed performance, but still score around or above average on the European  commission’s annual measure of digital progress, the Digital...
2020 May 08

Marint Gränsforum Skagerrak – delutvärdering

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak syftar till att skapa förutsättning för marin näringslivsutveckling i Skagerrak. Projektet startade i januari 2019, vilket innebär att det varit igång i ett år när denna första delutvärdering...
2020 May 08

Kompetensbehov för Smart specialisering i Värmland

I Region Värmland pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en kompetensförsörjningsstrategi och en ny strategi för smart specialisering. Nordregio har fått i uppdrag av Region Värmland att göra en genomlysning...
2020 March 30

Building affordable homes: Challenges and solutions in the Nordic Region

Why does the contemporary Nordic welfare state lack affordable housing? Nordic cities are segregated, and new housing development, application of diverse forms of tenure, and housing subsidies are examples of tools that can either worsen or reduce...
2020 March 17

Nationella lagar och regler i arbetet med stadsgrönska i Norden

I denna kortversion av en nyligen publicerad rapport sammanfattas de nordiska ländernas legala ramverk avseende möjligheterna för att utveckla, bevara och skydda gröna värden i städer. Alltfler människor flyttar till städerna som blir allt...
2020 March 16

Compact cities trigger high use of second homes in the Nordic Region

The phenomenon of spending time in a second home—a sommerhus, sumarhús, mökki, hytta or fritidshus—is an expression of the high quality of life in the Nordic countries. Estimations suggest that around half of the Nordic population have access...
2020 March 06

The legal framework and national policies for urban greenery and green values in urban areas

In the light of compact city aspirations and commitments in the Nordic Region, it is appropriate that fresh light should also be shed on green values and their application in urban areas. Spatial planning plays a critical role here, determining...