Publications

Use the filter below to narrow your search if you are looking for publications within specific fields. Here you can search among our reports, working papers, policy briefs and other publications.  To see older publications please visit our archive.

Filter
2020 December 16

Synergies between Nordic studies on resilience, digitalisation, smart specialisation and skills development

Regional (economic and social) resilience determines how capable the regional economies are to cope with change (negative or positive shocks or stress) and continue to develop. Regional resilience is achieved through regional actions that turn...
2020 October 2015

Klimatomställningen och relationen stad och land

Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlag om hur stad och landsbygd i Norden påverkas av klimatomställningen och vilken effekt detta har på sammanhållningen i Norden. Trots skillnader mellan stad och land när det gäller...
2020 September 02

Skills for Smart Specialisation in Värmland Region – executive summary

Region Värmland is drawing up new strategies for regional development, skills and smart specialisation. In 2020, it commissioned Nordregio to review the skills supply and needs in the areas covered by its research and innovation strategy for smart...
2020 May 08

Marint Gränsforum Skagerrak – delutvärdering

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak syftar till att skapa förutsättning för marin näringslivsutveckling i Skagerrak. Projektet startade i januari 2019, vilket innebär att det varit igång i ett år när denna första...
2020 May 08

Kompetensbehov för Smart specialisering i Värmland

I Region Värmland pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en kompetensförsörjningsstrategi och en ny strategi för smart specialisering. Nordregio har fått i uppdrag av Region Värmland att göra en genomlysning...
2020 May 04

Polar Peoples: Projections of the Arctic Population – executive summary

This executive summary examines the projected size, composition and geographic distribution of the population of the Arctic in the future, by examining the population projections carried out by the national and regional statistical offices in each...
2020 May 04

Polar Peoples in the Future: Projections of the Arctic Populations

Projections of the future size, composition and distribution of the populations of the Arctic states and regions are useful for policymakers for planning purposes. This paper presents and analyses the most recent population projections undertaken...
2020 March 17

Nationella lagar och regler i arbetet med stadsgrönska i Norden

I denna kortversion av en nyligen publicerad rapport sammanfattas de nordiska ländernas legala ramverk avseende möjligheterna för att utveckla, bevara och skydda gröna värden i städer. Alltfler människor flyttar till städerna som blir allt...