Publications

Use the filter below to narrow your search if you are looking for publications within specific fields. Here you can search among our reports, working papers, policy briefs and other publications.  To see older publications please visit our archive.

Filter
2020 May 08

Marint Gränsforum Skagerrak – delutvärdering

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak syftar till att skapa förutsättning för marin näringslivsutveckling i Skagerrak. Projektet startade i januari 2019, vilket innebär att det varit igång i ett år när denna första delutvärdering...
2020 May 08

Kompetensbehov för Smart specialisering i Värmland

I Region Värmland pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en kompetensförsörjningsstrategi och en ny strategi för smart specialisering. Nordregio har fått i uppdrag av Region Värmland att göra en genomlysning...
2020 May 04

Polar Peoples: Projections of the Arctic Population – executive summary

This executive summary examines the projected size, composition and geographic distribution of the population of the Arctic in the future, by examining the population projections carried out by the national and regional statistical offices in each...
2020 May 04

Polar Peoples in the Future: Projections of the Arctic Populations

Projections of the future size, composition and distribution of the populations of the Arctic states and regions are useful for policymakers for planning purposes. This paper presents and analyses the most recent population projections undertaken...
2020 March 17

Nationella lagar och regler i arbetet med stadsgrönska i Norden

I denna kortversion av en nyligen publicerad rapport sammanfattas de nordiska ländernas legala ramverk avseende möjligheterna för att utveckla, bevara och skydda gröna värden i städer. Alltfler människor flyttar till städerna som blir allt...
2019 September 18

Atlas of population, society and economy in the Arctic

The Atlas of Population, Society and Economy in the Arctic provides an in-depth overview of the changes that are affecting populations in the circumpolar North. Continuous environmental, economic and social changes are currently underway in the...
2019 June 18

Nordic Population in 2040 – Executive summary

How strong is the urbazination trend in the Nordics in the long haul? Will the rural areas be depopulated by 2040? This is the executive summary of the report The Nordic Population in 2040 – Analysis of past and future demographic trends. The...
2019 May 22

Demografisk sårbarhet 2019

En gemensam utmaning för kommunerna längs riksgränsen mellan Norge och Sverige Studien visar att den demografiska sårbarheten har ökat i många kommuner, framför allt på grund av en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering....