Publications

Remove all filtering

37 News

Svensk-norskt samarbete: viktiga utmaningar och framtida möjligheter

Denna rapport, beställd av Region Värmland, analyserar gränshinder inom den statliga regionalpolitiken mellan Sverige och Norge, med målet att belysa integrationen av gränsperspektivet och diskutera utmaningar samt möjligheter för gränsöverskridande samarbete. Gränsen mellan Sverige och Norge beskrivs som “mjuk” med omfattande flöden, där historien av samarbete erbjuder betydande potential. Starka sociala band och ‘den mjuka gränsen’ främjar arbetskraftens rörlighet och affärssamarbeten, vilket bidrar till ökad konkurrenskraft och större marknader. Rapporten identifierar även gränshinder som påverkar individer, pendlare, och företag i gränsområdet. Den betonar vikten av dialog och samverkan för att ta tillvara möjligheter och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Rapporten framhåller att den regionala politiken i båda länderna ger regionerna ansvar för utveckling, men pekar på skillnader i hur gränsöverskridande aspekter hanteras. Den understryker vikten av gränsöverskridande samarbete för att skapa en integrerad arbetsmarknad och främja ekonomisk utveckling, trots att dessa aspekter har fått minskad uppmärksamhet i de nuvarande nationella strategierna. Rapporten uppmanar till en ökad inriktning på gränsöverskridande samarbete och bättre utnyttjande av regionernas potential för att överbrygga gränshinder och främja en hållbar utveckling i gränsregionerna.

Demografi och kompetensförsörjning i gränsområdet Innlandet-Dalarna-Värmland

Denna rapport är beställd av Gränsregionen Innlandet-Dalarna med syftet att ta fram statistik över gränsregionen Innlandet-Dalarna (inklusive Värmland) med fokus på kompetensförsörjning i gränskommunerna mellan Sverige och Norge. Rapporten innehåller statistik över arbetsmarknaden i gränsområdet med fokus på nutid och utveckling under den senaste tioårsperioden. I den här avslutande delen vänds i stället blicken mot framtiden för att diskutera de trender som väntas påverka framtidens arbetsmarknad och de utmaningar och möjligheter det kan innebära för gränskommunerna i Innlandet-Dalarna-Värmland. Det som styr tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden på lång sikt är främst de större megatrenderna. Men även konjunkturfaktorer och specifika händelser kan ha stor påverkan på kort sikt. Arbetsmarknaden är tätt knuten till den ekonomiska konjunkturen och enskilda händelser som pandemin och Rysslands invasion av Ukraina är exempel på händelser som kan ha stor påverkan på kort sikt. Alla dessa trender och händelser manifesteras olika på olika platser då alla lokala arbetsmarknader har olika förutsättningar som skapar såväl möjligheter som utmaningar. I det här avsnittet tas först konjunkturens roll upp och sedan vänds fokus mot megatrenderna och vilka utmaningar och möjligheter som de kan komma att medföra för gränskommunerna.

Should I stay or should I go? Early career mobility and migration drivers

This working paper is a part of the project “Early Career Mobility in the Nordic Region”. The project explores current migration aspirations and associated factors of young people in the Nordic region. The study is conducted under the Nordic Thematic Group for Green, Innovative and Resilient Regions (2021 – 2024).  Learning more about current migration drivers and migration aspirations of the early career cohorts in the Nordic countries will help policymakers to shape the future of Nordic labour markets and better prepare the future labour supply and demands in rural areas. This working paper will present the main findings from previous studies on migration drivers and will serve as a baseline for the data collection on migration history and migration aspirations of young people in the Nordic countries.  The overall objective of Early Career Mobility in the Nordic Region is to develop a deeper knowledge of young people´s regional mobility and migration aspirations within the Nordic region. The research will address and assess the following key research questions:  The aim of the project is to understand recent and future developments in regional migration trends in the Nordic region, targeting the population cohorts aged 25 – 39 year olds, which we refer to as the household-creating ages. The project will put an emphasis on urban-to-rural migration, addressing cross-cutting themes such as gender and the Green Transition. The project will collect survey data on individuals in the household-creating ages in the Nordic region, exploring migration aspirations and factors associated with the wish to leave. Furthermore, there is a rising interest in understanding how digitalisation and remote work opportunities are influencing labour mobility and lifestyle decisions among the younger cohorts in the labour market, which this project also will shed light on. Documenting migration aspirations can offer insights into migration forecasts and migration…

Unlocking the potential of silver economy in the Nordic Region

Silver economy – all economic activities linked to older age groups – has emerged as a response to population ageing in Europe in recent years. Many older people continue to make valuable economic and societal contributions after retirement, and older citizens can provide significant economic and societal benefits, particularly if they are healthy and active. This study examines policies and initiatives to promote the silver economy and the closely related concepts of healthy ageing, active ageing and age-friendliness. The report seeks to uncover what are the preconditions for expanding the Nordic silver economy, and how cross-border collaboration can help enhance the potential of the silver economy in border regions. The prerequisites for expanding the Nordic silver economy seem to be relatively good compared with many other European countries. The general trend also shows that employment rates are increasing among older age groups, which seems to be connected to the pension system reforms that have been implemented in several countries. Population ageing has gained increased policy attention in many Nordic regions and municipalities. This includes the border regions of Trøndelag (Norway) and Jämtland Härjedalen (Sweden), studied in this report, where numerous policy initiatives have been launched as a response to population ageing. Many of these initiatives can be seen as contributing to strengthening the silver economy, although the concept itself does not figure on the policy agendas in these regions. Report of the project ‘Unlocking the potential of silver economy in the Nordic Region’ carried out under the Nordic Thematic Group for Sustainable Rural Development (2017–2020).

Closed borders and divided communities: status report and lessons from Covid-19 in cross-border areas

The situation that has unfolded due to the COVID-19 pandemic has exposed the fragility of Nordic co-operation. In this status report, we look at the situation in border communities following the closing of the border, and what this may tell us about the state of Nordic co-operation – Vision 2030 for which includes integration. This study employs an institutional perspective for studying Nordic co-operation, in order to help shed some light on changing intra-Nordic dynamics. It analyses cross-border co-operation and its role within Nordic co-operation, as well as considering it more generally as a component of multilevel governance structures. In their role as para-diplomatic organisations, cross-border committees are key to ensuring ongoing dialogue across municipalities on either side of the border, as well as facilitating the objectives of further regional and local integration between states across the Nordic Region and in the European Union (EU). The ability of border areas to exist side-by-side in an integrated, seamless way corresponds to the Nordic vision of being the most integrated region in the world. However, it is clear from this study that the role of Nordic co-operation is at a crossroads: which road it will take depends upon Nordic states’ willingness to use this platform strategically – either as a ‘must have’, or merely as a ‘nice to have’. The way border communities and cross-border collaboration is treated in a post-pandemic context will shed some light on the nature of resilience in Nordic co-operation. This report was carried out by the Nordic thematic group for innovative and resilient regions 2017-2020 and was commissioned by the cross-border organisations Bothnian Arc and the Svinesund Committee.

TG2 Innovative and Resilient Regions – Roadshow report

This document reports on the Nordic TG2 Roadshow, which was commissioned by the Nordic Thematic Group for Innovative and Resilient Regions. The Nordic Thematic Group for Innovative and Resilient Regions 2017–2020 (TG2) was established by the Nordic Council of Ministers as a part of the Nordic Co-operation Programme for Regional Development and Planning 2017–2020. The TG2 group was organised under the Nordic Council of Ministers’ Committee of Civil Servants for Regional Affairs, and Nordregio has acted as Secretariat for the thematic groups. The Roadshow events of TG2 were attended by regional, national, Nordic, and international stakeholders in 2018–2020. The events provided insights into the latest knowledge on innovative and resilient regions, with a focus on smart specialisation, digitalisation, regional resilience, and skills policies. Moreover, many Roadshow events tackled the research themes from a cross-border perspective. The feedback from the regional Roadshow events suggests that dissemination of research results and constant dialogue with stakeholders are highly appreciated by the stakeholders. Moreover, the TG2 Roadshow programme was the opportunity to bring together a range of actors and, in doing so, initiate and support processes that may not have occurred otherwise.

Public service delivery in the Nordic Region: An exercise in collaborative governance

Nordic welfare states are world renowned for providing high quality public services. Nordic municipal and regional authorities, in particular, play a central role in the delivery of key public services in areas, such as, health, education, and social care. However, in recent years, public authorities have faced several challenges which have reduced capacity and resources, including long periods of austerity following the 2008 financial crash, rapid demographic changes caused by an ageing population, and the COVID-19 health crisis. In response to these challenges many public authorities have looked to inter-regional, inter-municipal and cross-border collaborations to improve the quality and effectiveness of public service delivery (OECD 2017; ESPON 2019). Indeed, collaborative public service delivery is becoming increasingly prominent in the Nordic Region due to a highly decentralized systems of governance (Nordregio 20015; Eythorsson 2018). This report highlights six best practice examples of collaborative public service delivery from across the Nordic Region, with a main geographical focus on remote rural areas. Nordic policymakers and other stakeholders can learn from a wide variety of experiences, which can inspire others to engage in collaborative governance initiatives. The report highlights the main drivers, challenges, enablers, benefits and replication potentials of Nordic collaboration. Lessons are drawn from both local community initiatives, inter-municipal, inter-regional and cross-border collaborations. Thematically, case studies cover key areas of public service provision, including healthcare, welfare/social care, education and transport. The report finds that Nordic collaboration between different levels of governance remains strong despite the disruptions caused by the current pandemic. New and innovative models of collaboration are constantly emerging thanks to technological developments that are helping to bring stakeholders together to solve common societal challenges. The high levels of cooperation outlined in this report indicate that collaborative governance is continually evolving within the Nordic context.

The Nordic Thematic Group for Innovative and Resilient Regions 2017–2020 – final report

This report summarises the work and results of the Nordic thematic group for innovative and resilient regions (TG2) in 2017–2020. The Nordic thematic group for innovative and resilient regions 2017–2020 (TG2) was established by the Nordic Council of Ministers and is a part of the Nordic Co-operation Programme for Regional Development and Planning 2017–2020. Three Nordic thematic groups were established for the four-year period: Innovative and resilient regions, Sustainable rural development, and Sustainable cities and urban development. The thematic groups have been organised under the Nordic Council of Ministers’ Committee of Civil Servants for Regional Affairs, and Nordregio has acted as the secretariat for the thematic groups. The thematic group has not only produced high-quality research on innovative and resilient regions in the Nordic countries but also contributed to public policy with the latest knowledge on the creation and development of innovative and resilient regions across the Nordic countries, with focus on smart specialisation, digitalisation, regional resilience, and skills policies. TG2 has also contributed to research on innovative and resilient regions in the Nordic cross-border context.

Transport for Regional Integration – Insights from three Nordic cross-border regions

Acknowledging that cross-border transport infrastructure is paramount for the Nordic Region to reach the vision of becoming the most sustainable and integrated region by 2030 (Nordic Council of Ministers, 2020), this report discusses the challenges of planning and developing transport connections across national borders.  It draws on the outcome of studies of transport infrastructure in three cross border areas. The first case study discusses what could be the effects of the introduction of faster train service on the urban development of small and medium-sized (SMS) cities located along the Oslo -Stockholm corridor (Grunfelder et al., 2019). The second analyses the impact of the ferry link between Umeå and Vaasa has in the cross-border cooperation and integration of the Kvarken region (Stjernberg and Sigurjónsdóttir, 2020). The third explores the planning challenges and opportunities resulted from the different transit-oriented development strategies employed by four SMS-cities from Sweden and Denmark to handle their engagement in the railway system of Great Copenhagen Region (Grunfelder et al., 2020). The report concludes outlining the role of Nordic institutions to facilitate the work of the national transport authorities. Commission studies that investigate the value of cross-border links for the development of the countries and create forums to mediate discussions between stakeholders from different governance levels, are pinpointed as mean to overcoming obstacles and improving the integration of the Nordic Region.

Transit-oriented development in the Greater Copenhagen Region – Insights from small- and medium- sized cities

Cross-border cooperation has long been a strong element of the Nordic Region’s efforts to become better integrated, while simultaneously working towards shared ambitions in the areas of economic, environmental and social sustainability. During the Covid-19 pandemic, for instance, challenges inevitably emerged as countries shut down borders. This effectively put cross-border cooperation into gridlock. Prior to the Covid-19 crisis, however, the Greater Copenhagen Region (GCR) had been chosen to illustrate the potential challenges of planning and development in a Nordic cross-border context. This is the scope that this working paper is operating within.  The aim of this report is to provide a backdrop for future discussions about ways in which spatial and transportation planning, particularly in small- and medium-sized (SMS) cities, can ensure sustainable mobility solutions and enhance local and regional  integration, supporting regional development in Greater Copenhagen, and Nordic collaboration more broadly.  The research questions that have been explored are:  How can an enhanced understanding of transit-oriented development (TOD) characteristics and mobility planning in small- and medium-sized (SMS) cities contribute to a more integrated Greater Copenhagen Region?  What are the multi-functional roles and potentials for the development of areas surrounding railway stations in small- and medium-sized cities from a planning and design perspective? 

The Kvarken ferry link and its importance in cross-border cooperation and integration

This report shows that a reliable transport link has been central to maintaining and developing cross-border relations in the Kvarken region. Sea traffic has been the lifeline enabling cross-border interactions and exchanges throughout the centuries, and cross-border cooperation has remained largely dependent on the ferry connection until this day. Over the decades, the depth and breadth of cooperation between the Finnish and Swedish sides of Kvarken have followed changes in the ferry connection. From the 1970s onwards, passenger traffic over the Kvarken Strait increased significantly, and cross-border cooperation became more established and varied. However, the abolishment of tax-free sales on the Kvarken ferry in 1999 was, in many ways, a turning point that led to a significant decline in traffic and had a severe, negative effect on cross-border relations. The first decade of the 21st century has been described as a low point in cross-border cooperation across Kvarken, because the unstable and limited ferry connection between Vaasa and Umeå made it difficult to maintain and develop the economic, social, and cultural ties that had been established during previous decades. Following this period of decline, joint actions were taken by actors on the Finnish and Swedish sides of the Kvarken region to reinstate a new, stable ferry connection in 2012, highlighting the importance of this traffic link to both parties. The arguments for reinstating the ferry link focused not only on improving connectivity, but on providing a new basis for re-strengthening cross-border relations and developing stronger synergies across the region, which were considered to depend on a reliable traffic link allowing frequent travel. The reinstated ferry connection has had numerous direct and indirect effects on both sides of the Kvarken Strait, such as cooperation within research, education, healthcare, and tourism, as well as new forms of cooperation between businesses, all of which…